Clabots advocaten

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.x
Het komt vaak voor dat handelaren na een aantal jaren de mening toegedaan zijn dat ze te veel betalen voor de huur van hun handelspand. Of andersom, dat verhuurders zich niet meer kunnen vereenzelvigen met de actuele huurprijs omdat er door de jaren heen wel wat veranderd is. In die situatie zijn de partijen het vaak niet eens over een aanpassing van de huurprijs.
Vaak wordt er dan steevast verwezen naar het huurcontract en dat men zich daaraan moet houden.
In dergelijke gevallen laat de Handelshuurwet toe dat zowel de huurder als de verhuurder zich bij het verstrijken van elke driejarige periode kunnen richten tot de Vrederechter om een huurprijsherziening te vragen.
Uiteraard kan dit niet altijd en is de toelaatbaarheid van de vordering aan een aantal voorwaarden verbonden.
In de handelshuurwet is te lezen: 
 “(…) mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten  gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 % hoger of lager is dan de  huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is  vastgesteld”.
De partij die zich op dit recht wenst te beroepen moet dus het bewijs leveren dat er sprake is van nieuwe omstandigheden waardoor de normale huurwaarde met ten minste 15% is gewijzigd.
Bij het beoordelen van deze ‘nieuwe omstandigheden’ zal de vrederechter kijken of er sprake is van objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs. Dit werd verduidelijkt in twee cassatiearresten van 8 januari 2007.
In deze rechtspraak wordt er tevens gesteld dat het niet moet gaan om nieuwe omstandigheden die onvoorzienbaar zijn. Ook voorzienbare omstandigheden kunnen bijgevolg in aanmerking komen voor een huurprijsherziening. Het moet wel steeds gaan om omstandigheden die buiten de wil van de partijen om is gewijzigd, die m.a.w. niet kunnen worden toegerekend aan de huurder of de verhuurder.
Naast deze mogelijkheid om zich tot de Vrederechter te wenden, hebben partijen uiteraard steeds de mogelijkheid om onderling te voorzien in een huurprijsherziening. Dit is aan geen formele voorwaarden verbonden en kan minnelijk gebeuren.
 
Indien partijen hebben gekozen om buitengerechtelijk de huurprijs te herzien is de huurprijsherziening door de Vrederechter geenszins uitgesloten! Ook al werd er onderling al iets geregeld hieromtrent, dan kunnen huurder en verhuurder zich alsnog tot de Vrederechter wenden als de voorwaarden voldaan zijn.
Het bewijs van de nieuwe omstandigheden moet geleverd worden door degene die vraagt om de herziening. Dit bewijs moet gestaafd worden met voldoende concrete en precieze gegevens waarbij er minstens de schijn wordt gewekt dat er nieuwe omstandigheden voorhanden zijn. Een rechter zal in zijn beoordeling niet enkel rekening houden met de ligging en bereikbaarheid van het handelspand, maar ook met specifieke kenmerken in de onderlinge verbintenissen tussen huurder en verhuurder, alsook met de karakteristieke kenmerken van het handelspand zelf.
Er wordt geen rekening gehouden met de contractueel overeengekomen basishuurprijs, maar wel de volgens de index aangepaste huurprijs.
Bijvoorbeeld: algemene beschouwingen over de evolutie van de huurprijzen en  de waarde van het onroerend goed, zonder daadwerkelijke verifieerbare en  objectieve elementen waaruit blijkt dat zich nieuwe omstandigheden hebben  voorgedaan waardoor de normale huurwaarde van het handelsgoed met 15 %
of     meer is gestegen, zijn te vaag en onvoldoende om als nieuwe
        omstandigheden
te     kunnen gelden (Rb. Brugge (10e k.) 20 november 2009).
! Opgelet ! Het hierboven besproken recht op huurprijsherziening is niet van toepassing op handelshuur van onbepaalde duur. Dit is het geval indien een huurder toch in het gehuurde goed werd gelaten, ondanks dat zijn recht op huurhernieuwing vervallen is na het einde van de huur.
Indien u er aan denkt om een huurprijsherziening door te voeren, in welke zin dan ook en van welke zijde dan ook, staan wij u graag bij in de voorbereiding van het dossier en  bij de beoordeling van de door u aangereikte omstandigheden.
De advocaat is immers verondersteld van de eerste rechter te zijn en kan u nuttig adviseren in een voorafgaande prognose over de haalbaarheid van de aangehaalde omstandigheden.
U kunt met vragen terecht bij :
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MET DANK AAN DEZE PARTNERS

Logo-slider-ALBIMMO2.jpgLogo-slider-B-COVER2.jpgLogo-slider-BASF22.jpgLogo-slider-BTVnieuw.jpgLogo-slider-CLABOTSnieuw.JPGLogo-slider-COOPMAN-ORONA.jpgLogo-slider-DOSSIER-VERKIEZINGEN-2018-2.jpgLogo-slider-ISOLAIR.jpgLogo-slider-OPENSYNDIC.jpgLogo-slider-PROXIMUS.jpgLogo-slider-REIPROJECTS.jpgLogo-slider-SOPREMA.jpgLogo-slider-SYNCURA.jpgLogo-slider-TECTUM.jpgLogo-slider-UVS2019.jpgLogo-slider-VILLAJURIS2.jpg